Počítadlo návštěv: 30293690
Dnes je čtvrtek 15. 11. 2018, svátek má Leopold
Ankety Pro hlasování je potřeba mít zapnuto cookies

GDPR

 Dle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů“ (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, dále jen „nařízení“) je Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo správcem osobních údajů v budovách ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva
a dále zpracovatel osobních údajů všech společenství vlastníků jednotek ve správě družstva a to pouze výlučně za účelem výkonu správy domu a pozemku.

Subjekt údajů má vůči správci osobních údajů tato práva:

-  právo na informací o zpracování údajů,

- právo na přístup k osobním údajům,

- právo osobní údajů opravit, doplnit či vymazat,

- právo požadovat omezení zpracování,

- právo na podávání námitek proti zpracování,

- další práva stanovená v nařízení po nabytí jeho účinnosti.

Bendova

25. 6. 2018 9:49

GDPR

 Informace o GDPR

 

Dnem 25.5.2018 nabylo účinnosti „Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)“. Nařízení přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů - fyzické osoby.

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo (dále jen družstvo) učinilo veškerá opatření tak, aby k uvedenému datu byla ustanovení „Nařízení“ plněna.

Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tj. subjektu údajů - například jméno, adresa, datum narození, e-mail, telefon, údaje o platbách, spotřebě služeb, osobní stav, občanství, údaje o užívání bytů (číslo bytu, osoby v domácnosti, údaje potřebné pro rozúčtování služeb, náměry a odečty spotřeby apod.). Dalšími zpracovávanými údaji jsou údaje potřebné pro fungování SVJ (údaje
o vlastnících jakožto členech SVJ, údaje o funkcionářích nebo zaměstnancích).

Družstvo i SVJ jsou správcem, popř. zpracovatelem údajů a zpracovávají údaje na základě zákonného důvodu (zákonná nebo smluvní povinnost a oprávněný zájem převyšující zájem subjektu údajů) - není tedy nutný žádný zvláštní souhlas. Při správě domu je údajem, který Úřad pro ochranu osobních údajů považuje za zpracovatelný pouze se souhlasem dané osoby, pouze rodné číslo subjektu údajů. Družstvo rodná čísla neeviduje a nezpracovává.

Funkcionářům SVJ a SA doporučujeme zpracovávat jen nezbytné minimum osobních údajů. Ochranu většího množství dat vč. případné archivace přenechte družstvu jakožto správci
a zpracovateli osobních údajů.

Dále všem funkcionářům SVJ a SA doporučujeme:

-   proveďte analýzu dat, která o subjektech údajů (vlastníci, funkcionáři, nájemci, smluvní partneři) evidujete,

-   udělejte si přehled umístění těchto osobních údajů – listinná nebo elektronická podoba, kde a jak jsou uložena a kdo má k těmto údajům přístup (omezit přístup heslem, uzamčení skříně apod.),

-   vytřiďte a zlikvidujte nepotřebné listiny a data, likvidaci si zaznamenejte,

-   seznamte funkcionáře SVJ a SA s povinností mlčenlivosti – viz Prohlášení o mlčenlivosti,

-   na nástěnku nevyvěšujte žádné informace s osobními údaji, zejména ne kontaktní údaje, údaje o dlužnících, nedoplatcích, apod.

Družstvo v současné době připravuje nové vzory dokumentů pro SVJ a SA.

 

V Třebíčí dne 25.5.2018

Zpracovala: Bendová Ivana

Bendova

25. 6. 2018 9:50